Reset Identity Seed After Deleting Records in SQL Server

Truncate edemediğiniz tabloları Delete komutuyla silerseniz, Unique Identity numaralarınız en son sildiğiniz kayıt üzerinden devam edecektir. Resetlemek için aşağıdaki betiği kullanabilirsiniz.

Last updated