EntityFramework Query Tagging

EntityFramework Core 2.2 ile birlikte hayatımıza giren query tagging özelliğini size anlatmaya çalışacağım.

Özellikle EF ile yazılan uygulamalarda, karmaşık LINQ sorguları ile yazdığımız sql çıktılarının takibi, karmaşıklığı ve performans sorunlarını hepimiz biliyoruz. Bu gibi durumlarda çıktıları kontrol etmemiz, özellikle EF’nin oluşturduğu sorguların execution planlarını ve performans metriklerini takip etmemiz zor olabiliyor.

Alternatif Çözüm olarak APM ürünlerini kullanabilirsiniz.

Query Tagging, hem database yönetimi hem de log’lama sistemleri için sorgularımızı etiketleyerek, hızlıca erişebileceğimiz bir özelliktir.

Sorgularınızı yazarken; ne amaçla yapıldığını / yazıldığını belirten bir işaretleme (tagging) yapıyoruz.

Örneğin

 • GetFirst50Products — Product tablosunda ilk 50 kaydı getiren sorgu

 • GetAllUserRoles — Kullanıcı rollerinin tümünün çekildiği sorgu

Bunu yapabilmemiz için aşağıdaki gibi TagWith extension fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

var first50Item = dataContext
  .Products
  .TagWith("Get First 50 Item")
  .OrderBy(p => p.CreateDate)
  .Take(50).ToList();

Sorgunun çıktısı ise bu şekilde olacaktır.

Sql Server üzerinde son çalıştırdığınız sql dizisine erişmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT deqs.last_execution_time AS [Time], dest.text AS [Query], dest.*
FROM sys.dm_exec_query_stats AS deqs
     CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(deqs.sql_handle) AS dest
where text like '%-- Get First 50 Item%'
ORDER BY deqs.last_execution_time DESC

İlgili yazının uygulanışına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Last updated