Kubernetes Dashboard UI Kurulumu Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda; Kubernetes Community tarafından geliştirilmiş, varsayılan olarak kurulu gelmeyen Kubernetes Dashboard UI Kurulumunun nasıl yapılacağını tecrübe edeceğiz.

Kubernetes Dashboard, Kubernetes cluster'ınız içerisinde uygulamalarınızı yönetebileceğiniz ve monitör edebileceğiniz web tabanlı bir uygulamadır.

Dashboard Yaml Dosyasının Deploy Edilmesi

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.0.0-beta6/aio/deploy/recommended.yaml

Dashboard'a Giriş İçin Token Oluşturulması

kubectl -n kubernetes-dashboard describe secret $(kubectl -n kubernetes-dashboard get secret | grep admin-user | awk '{print $1}')

Type: kubernetes.io/service-account-token

alanında yer alan token ile başlayan hash kodu herhangi bir text editör üzerine kopyalayın. Sonrasında ihtiyacımız olacak.

Dashboard Admin Sayfasına Erişim

kubectl proxy

Proxy oluşturduktan sonra aşağıdaki linki browser üzerinde açtığınızda dashboard admin sayfası karşınıza gelecektir.

Kopyaladığınız token değerini burada aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Kaynaklar:

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/

https://github.com/kubernetes/dashboard

Last updated